Retail Partners Colruyt Group

Retail Partners Colruyt Group NV is de nieuwe naam van Spar Retail en verenigt alle activiteiten van de Colruyt Group die te maken hebben met zelfstandigen. Het gaat om ongeveer 410 winkels: de helft zijn Spar-winkels, de andere helft zijn winkels van Alvo, zelfstandige Mini Markets en vrije klanten.

Een nieuwe naam

De nieuwe naam ‘Retail Partners Colruyt Group NV’ heeft een dubbele betekenis. ‘Retail Partners’ benadrukt dat we een partner willen zijn voor onze zelfstandige ondernemers. ‘Colruyt Group’ geeft aan dat onze organisatie deel uitmaakt van Colruyt Group en dat de groep gelooft in deze samenwerking, ook op lange termijn.

Een nieuw en sprekend logo

De drie symbooltjes stellen Retail Partners Colruyt Group NV, de zelfstandige ondernemer en de consument voor. Het is een gestileerde weergave van ganzen in formatie. Ze staan symbool voor de manier waarop we willen samenwerken met onze zelfstandige ondernemers. Ganzen in formatie wisselen regelmatig van plaats, maar vliegen wel vooruit, in dezelfde richting. Op die manier willen wij ook samenwerken met focus op een tevreden consument.

Een flexibel partnership met zelfstandige ondernemers

Retail Partners Colruyt Group NV gelooft in echte partnerships met zelfstandige ondernemers. Door de activiteiten samen te brengen onder één naam, benadrukken we dat we openstaan voor verschillende vormen van samenwerking op maat.

Een unieke manier van samenwerken

We werken samen met onze ondernemers via drie formules die gaan van heel intensieve samenwerking tot louter aankoop en logistiek. Dat is uniek in België.

De samenwerking met onze Spar-ondernemers is een hecht partnership: we stellen heel wat middelen ter beschikking zoals opleidingen, marketing en IT-support en bieden technische en financiële ondersteuning. Maar daar blijft het niet bij: we stippelen samen het commercieel beleid uit in verschillende overlegorganen, stellen businessplannen op, werken met bedrijfsadviseurs,… Een echte win-winrelatie op basis van een unieke overlegcultuur.

Met de Alvo-leden is de samenwerking minder intensief. Ze bepalen hun commerciële richting volledig zelf, maar kunnen wel een beroep op ons doen voor een aantal diensten.

Voor groothandelsklanten, vrije klanten en Mini Markets beperken we ons tot aankoop en logistiek.

Onze waarden: focus op toewijding

Retail Partners Colruyt Group NV neemt een groot deel van het DNA van Colruyt Group over. Onze waarden sluiten nauw aan bij de waarden van de groep: Eenvoud, Respect, Samenhorigheid, Geloof, Hoop, Ruimte, Kracht, Moed en Toewijding. Die laatste, Toewijding, is specifiek voor Retail Partners Colruyt Group NV.

Onze missie

Onze kernwaarde, Toewijding, zit ook vervat in onze missiezin: “Samen met onze partners klantgericht, vakkundig en toegewijd ondernemen naar duurzame groei en succes!” Concreet betekent dat dat Retail Partners Colruyt Group NV haar ondernemers unieke partnerships op maat wil aanbieden en dat we samen met hen willen groeien.

Groei met ons mee

Werken bij RPCG

Retail Partners Colruyt Group NV is een onderdeel van Colruyt Group. Op ons jobplatform vind je dus een mix van vacatures, zowel van RPCG als van de hele Colruyt Group. We zijn constant op zoek naar gedreven mensen die het beste van zichzelf willen geven. Wil je weten welke vacatures er op dit moment zijn bij Colruyt Group? Neem hier alvast een kijkje.

Naar ons jobplatform
Werken als jobstudent

Word zelfstandige ondernemer met RPCG

Heb je zin om je eigen zaak op te starten? Maar wil je er liever niet alleen voor staan? Open dan je eigen Spar-winkel!

Naar de Spar-site