Vakkundig ondernemen mét zelfstandige partners

Onze missie

Wat onze missie eenvoudigweg wil zeggen, is dat we met onze vaardigheden, attitude en kennis onze ondernemers een uniek partnership aanbieden en samen met hen willen groeien. Hoe willen we dat doen? Door te ondernemen: we durven risico nemen en gaan samen gericht aan de slag. Met veel aandacht voor onze partners, gaan we samen voor een succesverhaal. Anders verwoord: als we samen ondernemen, groeien we samen, daar komt het op neer.Onze waarden


Respect

We gaan wederkerig in verbinding, ook al zijn er soms verschillen. We hebben voeling met wat het is om zelfstandig te ondernemen, en we handelen hier zelf ook naar.

Samenhorigheid

Onze neuzen wijzen in dezelfde richting, we ondersteunen elkaar. We luisteren onbevooroordeeld en actief naar elkaar. Zo streven we samen met de zelfstandige ondernemers naar een win-win relatie.

Dienstbaarheid

Vanuit ons vakmanschap bieden wij kwalitatieve services en oplossingen aan, op maat van onze zelfstandige ondernemers.

Eenvoud

We hebben een no-nonsense attitude, gericht op kwalitatieve en efficiënte oplossingen.

Geloof

We hebben vertrouwen en we handelen vanuit een zuivere intentie. Dit betekent dat we de achtergrond van onze beslissingen en beweegredenen kunnen motiveren.

Ruimte

We zijn ons ervan bewust dat onze leefwereld en die van de zelfstandige anders is. We geven ruimte aan ieders eigenheid, ook aan die van de ondernemer.

Moed

We staan open voor (innoverende) initiatieven, en hebben de energie om door te zetten, zelfs bij een tegenslag.

Kracht

We vinden het belangrijk dat onze medewerkers voldoening halen uit hun job en zich volledig kunnen ontplooien. Dat is ons recept voor arbeidsvreugde.

Hoop

In alles wat we ondernemen willen we ook slagen. Daarom krijgen onze medewerkers alle middelen die ze nodig hebben om topwerk af te leveren.